Hhbo

Hørselshemmede barn er først og fremst barn. Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for hørselshemmede barn og unge selv, deres familie og øvrige nettverk.

 

 

Hhbo jobber for alle hørselshemmede barn og unge. Uavhengig av hørselstekniske hjelpemidler og språk. Hhbo setter barn og unge først. Barnekonvensjonen er vårt grunnlagsdokument. Alle avgjørelser tas til barn og unges beste (Barnekonvensjonens artikkel 3), og alle skal få si sin mening og bli hørt (Barnekonvensjonens artikkel 12). Derfor vil Hhbo ha sitt eget ekspertpanel bestående av hørselshemmede barn, ungdommer og søsken til hørselshemmede barn/ungdommer.

 

 

 

 

Lurer du på hvem, hva og hvorfor Hørselshemmede barns organisasjon - Hhbo?

 

Hhbo er etablert og drives av fire engasjerte og dedikerte foreldre til hørselshemmede barn.

Vi mener at hørselshemmede barn skal ha en oppvekst med likeverdige opplæringstilbud som legger til rette for en god fremtid. Dette grunnlaget og disse mulighetene har vi som voksne ansvar for.

 

Du kan bidra med å melde deg inn! Enten som hovedmedlem eller som støttemedlem.

Sammen bidrar vi til et mer inkluderende samfunn. Der alle får være med. Der hvert barn teller. Bli medlem i dag! http://hhbo.no/Bli-medlem/index.html

 

Om du ønsker mer info om vårt arbeid bør du følge vår Facebook-side:

https://www.facebook.com/horselshemmedebarnsorganisasjon/

Hhbo's sommerbrev 2018!

 

To år er snart gått siden Hhbo ble etablert. Det har vært to spennende og givende år. Også det siste året har vi oppnådd mye. Vi trekker frem disse sakene som har vært viktige for oss:

- Urovekkende rapporter fra to ekspertutvalg

- Statped og søskentilbud

- “La Møller barnehage leve!”

- Styrking av norsk tegnspråk i skolen.

 

Brevet kan du lese i sin helhet nedenfor.

 

Vi har sommerkampanje der vi oppfordrer så mange som mulig til å melde seg inn. Minner om at det er mulig å bli støttemedlem i tillegg til hovedmedlemmer og familiemedlemskap. Du kan melde deg inn her: http://hhbo.no/Bli-medlem/index.html

Hva gjør vi?

Likepersonsarbeid

 

Erfaringsutveksling mellom foreldre og andre nærpersoner

er viktig for oppveksten til hørselshemmede barn.

 

Les mer

Interessepolitikk

 

Vårt hovedfokus er å bedre oppvekst- og opplæringsvilkårene til hørselshemmede barn.

 

 

 

Hvorfor bli medlem hos oss?

 

* fordi alle i styret i Hhbo selv har hørselshemmede barn

* fordi Hhbo bruker alle ressursene sine på hørselshemmede barn

* fordi vi ønsker å la barna bli hørt og medvirke selv

* fordi vi ser HELE barnet

* fordi vi ønsker å ha med HELE nettverket til barnet

* fordi vi har ulike erfaringer som vi ønsker å dele med DEG

* fordi vi ønsker å jobbe med saker som DU er opptatt av

* fordi vi setter BARNET først

 

 

 

Hhbo i sosiale medier

 

Hhbo er å finne på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat.

 

Vi blir veldig glade om du følger oss!

 

Facebook

 

Twitter

 

Instagram: hhbo_no

 

Snapchat: Snaphhbo

Kontakt

 

Kontakt oss: post@hhbo.no

 

Vippsnr.: 52355

 

Kontonr.: 1503.80.79716

 

Organisasjonsnr.: 917610592

Snaphhbo

Om oss

 

Hørselshemmede barn er først og fremst barn. Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for hørselshemmede barn og unge selv, deres familie og øvrige nettverk.