Bli medlem

Vi har barn og ungdom i fokus

 

Hhbo er en medlemsbasert interesseorganisasjon som har til formål å bidra til at hørselshemmede barn og unges rettigheter blir ivaretatt.

Hhbo skal arbeide for at nettverket rundt barn og unge blir best mulig. Familie, venner og andre nærpersoner er viktige. Derfor ønsker vi også å skape møteplasser for disse.

 

Bli medlem

 
 
 
 
 
Ordinært medlemskap
Familiemedlemskap*
Støttemedlemskap
 
Forelder til hørselshemmet barn
Hørselshemmet barn/ungdom
Familie til hørselshemmet barn eller ungdom
Nettverksmedlem til hørselshemmet barn eller ungdom
Ønsker å støtte Hhbo's arbeid
Annet* (se informasjon til høyre på siden)
 
 
 

Du kan velge mellom tre ulike medlemskap hos Hhbo; ordinært medlemskap, familiemedlemskap eller støttemedlemskap.

 

PRIS UT 2018:

150 kr for ordinært medlemsskap

 

Ordinært medlemskap: 300 kr

Familiemedlemskap: 100 kr pr familiemedlem (knyttet til et ordinært medlem).

Støttemedlemskap: Min. 100 kr

 

 

 

 

*Familiemedlemskap: Skriv tilknyttet hovedmedlem, navn på alle familiemedlemmer, adresse og fødselsår i meldingsfeltet.

 

Kontakt

 

Kontakt oss: post@hhbo.no

 

Vippsnr.: 52355

 

Kontonr.: 1503.80.79716

 

Organisasjonsnr.: 917610592

Snaphhbo

Om oss

 

Hørselshemmede barn er først og fremst barn. Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for hørselshemmede barn og unge selv, deres familie og øvrige nettverk.