Støtt oss

Din støtte - hørselshemmede barn og unges fortjeneste!

 

 

Mange hørselshemmede barn og ungdommer får ikke oppfylt sine rettigheter etter barnehage- og opplæringsloven. Mange hørselshemmede barn og ungdommer opplever sosial ekskluderig på grunn av nedsatt funksjonsevne.

 

Hhbo jobber for at alle hørselshemmede barn og ungdommer skal få oppfylt sine rettigheter og at de skal bli sosialt inkludert. Har du lyst til å bidra til at Hhbo kan gjøre en større innsats for hørselshemmede barn og ungdommer? Slik kan vi i Hhbo øke vår innsats interessepolitisk for barn og unge, bistå medlemmer og skape møteplasser for familier og nettverk.

 

Et inkluderende samfunn angår absolutt alle. Din donasjon betyr mye. Beløpet bestemmer du selv. Det er to måter å gjøre dette på:

 

1) Bruk Vipps med nr 52355

2) Sett inn en gave på kontonr. 1503 80 79716

 

 

Ønsker du å gi månedlige beløp? Bli medlem eller støttemedlem! Da vil du også dra nytte av våre medlemsfordeler. Her blir du medlem: http://hhbo.no/Bli-medlem/index.html

 

Kontakt

 

Kontakt oss: post@hhbo.no

 

Vippsnr.: 52355

 

Kontonr.: 1503.80.79716

 

Organisasjonsnr.: 917610592

Snaphhbo

Om oss

 

Hørselshemmede barn er først og fremst barn. Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for hørselshemmede barn og unge selv, deres familie og øvrige nettverk.