Ekspertpanel

Ekspertpanel

 

Hhbo har barnet i fokus, og vi er opptatt av at barn skal bli hørt og involveres i saker som berører dem. Derfor vil vi ha vårt eget ekspertpanel som skal bestå av hørselshemmede barn og unge, og deres søsken. Panelet skal bestå av fem personer mellom 10 og 18 år. Panelets leder har møterett på styremøtene. En av de viktigste oppgavene til ekspertpanelet er å sette saker på agendaen som opptar dem, og som de mener organisasjonen bør jobbe med.

Hhbo’s ekspertpanel🎉

 

Vi er kjempestolte av å endelig kunne presentere vårt ekspertpanel! Vi har fått med oss fem flotte barn og ungdommer på laget. En av de viktigste oppgavene til ekspertpanelet er å sette saker på agendaen som opptar dem, og som de mener organisasjonen bør jobbe med. De vil være et viktig rådgivende organ for vår organisasjon, og vil være med på å sikre at barn blir hørt og har medbestemmelse.

 

Det er veldig viktig for oss at hørselshemmede barn og unge blir sett og hørt for den de er. Vi mener søsken er en viktig del av dette. Søskenrelasjoner bygges tidlig. Språk og kommunikasjon er viktig for relasjoner. Derfor er det en selvfølge at søsken er en del av ekspertpanelet.

 

Ekspertpanelet består av :

Amalie Lofthaug (16), Krageø

Sigrid Tofte Thiis (15), Ås

Alexander Aaslie (12), Skiptvet

Felix Andersen (11), Oslo

Mayari Rundhaug (11), Bergen

 

 

Få premisser er så langt lagt for ekspertpanelets arbeid, for disse vil vi selvfølgelig utarbeide i samarbeid med dem.

Presentasjoner av panelet vil starte denne helgen, og vil kun bli lagt ut her grunnet hensyn til barna og ungdommene.

 

Ekspertpanelet tar selvfølgelig også imot saker som andre barn og unge ønsker at de skal ta opp. Send mail til post@hhbo.no. Merk mailen "Ekspertpanelet".

 

Presentasjon av Amalie, Kragerø – 16 år

 

Jeg heter Amalie Lofthaug, og jeg skal være med i ekspertpanelet i HHBO. Jeg er 16 år gammel, og kommer fra en by som heter Kragerø. På fritiden liker jeg å danse, turne, klatre, synge, spille teater, egentlig ganske mye forskjellig.

 

Da jeg var 5 år fikk jeg en lillesøster til (vi er fire barn i familien: meg 16 år, Mathea 13 år, Tora Linnea 11 år og Lars Elvin 7 år). Tora Linnea ble avhengig av tegnspråk, så hele min familie lærte seg tegnspråk. Jeg var ca 6 år da vi begynte på kurs (i Holmestrand og på Ål i Hallingdal).

 

Tre saker jeg vil jobbe mer med i HHBO er:

 

1. Nok informasjon om tegnspråk og hvilke fordeler det fantastiske språket fører med seg.

2. Lik mulighet for tegnspråkopplæring for alle; døve, tunghørte, hørende, søsken, foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, søskenbarn eller venner. Alle fortjener å ha et godt miljø rundt seg der de kan bli og gjøre seg forstått.

3. Tegnspråk som valgfag i skolen, både ungdomsskolen og vgs.

 

Jeg gleder meg veldig til å jobbe videre med dette!

Ha det bra, snakkes!

 

Se den flotte tegsnpråklige presentasjonen til Amalie her: https://www.youtube.com/watch?v=yJlyqO_0U_Q

 

Presentasjon av Sigrid, Ås – 15 år

 

Jeg er Sigrid Tofte Thiis, 15 år og har diskant-hørselstap på begge ører. Jeg bor i Ås i Akershus. På fritiden spiller jeg teater og henger med venner.

 

Noen av sakene jeg har lyst til å ta opp i HHBO er teksting, selvtillit og at Utdanningsdirektoratets råd til skolene for tilrettelegging for hørselshemmede skal følges. Det skjer altfor ofte at jeg ser filmer og videoer på nett som ikke har teksting, særlig videoer som blir vist på skolen bør ha teksting for at alle skal få med seg innholdet.

 

Det å være et barn med hørselstap kan være vanskelig. Derfor vil jeg at barn skal være med på flere aktiviteter med andre barn, der de kan møte andre som støter på de samme hindrene. Det å være annerledes kan være vanskelig, ungdommer flest vil være som alle andre. Jeg synes det er viktig at vi føler oss selvsikre, selv med hørselstap. Det er jo det som gjør oss annerledes, som også gjør oss enestående.

 

Utdanningsdirektoratet råder skolene til å organisere undervisningen i mindre grupper. Dette er noe jeg aldri har hatt. Vi har ikke matter på bordene, og fikk ikke tennisballer på stolbena før i 6. klasse. Noen burde sjekke at skolene gjør det de skal.

 

Presentasjon av Alexander, Skiptvet – 12 år

 

Mitt navn er Alexander Aaslie, jeg er 12 år og bor i Skiptvet i indre Østfold. Jeg har et moderat hørselstap på begge ører og har brukt høreapparater siden jeg var ca 10 mnd. Pappa bruker høreapparater på begge ører og jeg har en lillebror på to år som bruker baha. Vi bruker tegn til tale hjemme, men det er mest for Snorre sin del. Jeg var ikke vant med det fra jeg var liten, men synes det er gøy å lære nå. Jeg har også søsken som er normalthørende.

 

 

Jeg mener at en med nedsatt hørsel kan gjøre akkurat det samme som andre og ikke skal bli sett ned på fordi de f.eks bruker høreapparater, baha eller CI. Jeg går på skyting og er keeper på fotballaget mitt. Keeperplassen gir meg god oversikt med tanke på lyd, og jeg klarer meg like bra som de andre på laget ellers. Jeg har aldri blitt erta/mobba for mine høreapparater, og sånn ønsker jeg også at andre skal ha det på sine skoler. Jeg tror det er fint at barn og ungdom selv lærer seg å forklare hvorfor de bruker et hørselshjelpemiddel.

 

 

Jeg ønsker å bidra med å få fram at barn og unge med hørselstap kan gjøre akkurat det de selv vil, bare de er trygge på seg selv, sin identitet og sine behov.

 

 

Jeg ønsker å jobbe for å få tegnspråk eller tegn til tale som et mulig valgfag på ungdomskolen, siden det er både gøy og lære og veldig nyttig å kunne.

 

Jeg ønsker også at det skal bli en selvfølge at alle barn og ungdommer skal få tilbud om ekstra høreapparater eller baha, fordi det ikke alltid er like lett å passe på utstyret når vi leker, er aktive eller driver med fritidsaktiviteteter.

Presentasjon av Felix, Oslo – 11 år

 

Jeg er en gutt på 11 år som går i 6 klasse på Kastellet skole i Oslo. På fritiden liker jeg å lese og spille dataspill. Jeg er opptatt av å følge med på nyhetsbildet. Jeg liker å lese aviser, morsomme bøker og faktabøker. Jeg har spilt Minecraft i mange år, men spiller også mange andre spill på PS4 og PC. Jeg går på svømming og allidrett hver uke. Jeg er også tryllekunstner, og jeg liker å opptre når muligheten byr seg. Jeg har også min egen blogg.

Disse sakene er jeg spesielt opptatt av og ønsker å jobbe med i ekspertpanelet.

1. Alle filmer og TV program må ha undertekster.

2. Alle barn må få bra hørselsteknisk utstyr og få informasjon om når det kommer nytt utstyr på markedet.

3. Øke forståelsen i samfunnet om hvordan det er å være hørselshemmet og hvilke hensyn man kan ta. Lære barn om hvorfor det for eksempel er viktig å snakke i mikrofonen i klasserommet.

 

Presentasjon av Mayari, Bergen – 11 år

 

Mitt fulle navn er Lea Mayari Rundhaug, men dere kan kalle meg for Mayari. Jeg ble født døv i India og ble adoptert i Norge da jeg var 18 måneder gammel. Litt senere ble jeg operert med CI.

 

I dag går jeg i 6. trinn på Nattland skole avdeling tegnspråk. Tidligere het skolen Hunstad skole som var styrt av Statped. Bergen kommune holder på å bli ferdig med et nytt og fint skolebygg på Nattland til neste skoleår, og da flytter jeg sammen med mine døve og hørselshemmede skolevenner i en ny skole sammen med ca. 700 hørende elever. Dette blir veldig spennende og kult, men jeg gruer meg litt også.

 

Jeg bor sammen med mamma og pappa som også er døve, så har jeg en hørende storebror på 17 og en verdens snilleste hund som heter Marco. Vi bor på Bønes i Bergen.

 

I fritiden min går jeg på rytmisk gymnastikk som jeg trives godt med. Tau, ring, ball, krøller og bånd som skal være i bevegelse på ulike måter, kastes og fanges og dans til musikk. Jeg liker å være sammen med mine venner og tuller med hverandre. Svømming, skitur, teater på tegnspråk og musikk på tegnspråk er kule også.

 

Jeg gleder meg og være med på ekspertpanelet, og de tre sakene som jeg ønsker å jobbe med er:

 

1.Hvordan kan vi sammen skape en god inkludering i undervisning og sosial for døve og hørselshemmede elever i en hørende skole?

 

2.Utvide tilbudet om tegnspråklige arrangementer / møteplasser både lokalt og på landsbasis.

 

3.Mot mobbing på skolen og i fritiden.

 

 

 

Kontakt

 

Kontakt oss: post@hhbo.no

 

Vippsnr.: 52355

 

Kontonr.: 1503.80.79716

 

Organisasjonsnr.: 917610592

Snaphhbo

Om oss

 

Hørselshemmede barn er først og fremst barn. Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for hørselshemmede barn og unge selv, deres familie og øvrige nettverk.