Interessepolitikk

Faglig kompetanse hos alle lærere i barnehage og skole


Hørselshemmede barn skal ha likeverdige muligheter til å nå mål om høyere utdanning som alle andre barn. En forutsetning for å nå dette målet er at pedagoger i barnehage og skole har god kompetanse om hørselshemming. Pedagoger som jobber med hørselshemmede barn må ha kompetanse i språk og om hørselshemmede barns språkutvikling.


Vi vil derfor jobbe for at følgende kommer inn i pensum på alle pedagogiske/spesialpedagogiske høgskole- og universitetsstudier:


 • kompetanse om hørselshemming og språk
 • kjennskap til grep for god pedagogisk           tilrettelegging med ett

eller flere hørselshemmede barn i gruppen

 • grunnleggende kunnskap om norsk tegnspråk
 • grunnleggende kunnskap om norsk med tegnstøtte
 • kjennskap til pedagogiske prinsipper for å stimulere lytteferdighet og tale hos barn med hørselstekniske hjelpemidler.




Blir drømmen om tegnspråkopplæring for hørende barn snart en realitet?


Hørselshemmede barns organisasjon - Hhbo har vært på møte med Kunnskapsdepartementet i dag. Bakgrunnen for møtet var Stortingets behandling av representantforslag 72 S (2015-2016) om tegnspråkopplæring. Kunnskapsdepartementet er i gang med arbeidet med å gjennomgå opplæringsloven § 2-6. Det skal i den forbindelse også vurderes om det skal innføres rett til opplæring i tegnspråk for hørende barn som har særlig behov for det.


Departementet kontaktet Hhbo for å få innspill om

- erfaringer med praktisering av dagens § 2-6 i opplæringsloven

- læreplanene som er utviklet i forbindelse med § 2-6 i opplæringsloven

- opplæring i tegnspråk for hørende barn – hvem og hvordan


Vil du være med og bidra til dette viktige arbeidet og ta hørselshemmede barns fremtid på alvor? BLI MEDLEM i dag!

http://hhbo.no/Bli-medlem/index.html


Blir drømmen om tegnspråkopplæring i skolen for hørende barn snart en realitet? Det er det for tidlig å si for sikkert, men etter dagens konstruktive møte tillater vi oss å være optimistiske. Vi er veldig glade for at Kunnskapsdepartementet tar brukermedvirkning på alvor, og ser frem til videre samarbeid om disse viktige spørsmålene.

Psst! Gjør som Amalie Lofthaug i ekspertpanelet, #blime på kampanjen #tegnspråkforalle!


Alt du trenger å gjøre er å kopiere og tilpasse teksten nederst i denne posten og sende den på mail til kunnskapsministeren! Du kan selvfølgelig sende din egen tekst om du ønsker det. Poenget er å synliggjøre for ministeren at det er på høy tid at tegnspråk blir et selvfølgelig fag i skolen!


Hhbo følger opp tilbakemeldinger fra medlemmene; akkurat nå er den mest aktuelle saken tegnspråk som fag i skolen - for alle. Vågsøy skole har klart det! Hvorfor skal ikke den skolen nettopp ditt eller dine barn går på klare det? Vi oppfordrer alle til å melde sin interesse for at tegnspråk blir et selvfølgelig fag for de som ønsker det, gjennom hele skoleløpet. Send e-post til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen:

torbjorn-roe.isaksen@kd.dep.no.


Vi har også satt i gang en underskriftskampanje som vi setter pris på om du underskriver og deler videre: http://www.underskrift.no/vis/6430


Hhbo har i dag sendt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen et brev med anmodning om handling når det gjelder tegnspråk som fag i skolen. Du vil holdes oppdatert på svarene vi får fra ministeren.

Vi ønsker at DU deltar i vår aksjon på e-mail:

Vi har skrevet et forslag som dere kan bruke som mal når dere kontakter Torbjørn vedrørende dette ubetingede kravet. Oppskrift; copy - paste - tilpass - send


Vi håper at så mange som mulig deltar og hjelper til med å spre ordet om denne aksjonen slik at ministeren skjønner hvor viktig det er å få dette på plass. NÅ. Dette er nemlig demokrati i praksis!


--------------------------------------------

#tegnspråkforalle #tegnspråkiskolen #fremtidensskole #inkludering #demokratiipraksis #alleskalmed #valg2017

Foreldres rett til fullstendig informasjon



Basert på objektiv og bred informasjon skal foreldre ta valg på vegne av sitt barn, både om hørselsteknisk hjelpemiddel, språk og barnehage/skole. Veiledningen skal aldri være farget av den enkelte leges, audiopedagogs eller rådgivers holdning. Rådgivningen skal ha ett formål:  Den skal være i henhold til Artikkel 3 i barnekonvensjonen - den skal være til barnets beste. Å utelate informasjon er ikke til barnets beste.


Hhbo vil derfor arbeide for at det stilles krav til de instanser som i dag gir råd til foreldre til hørselshemmede barn. De skal ha respekt for at hørselshemmede barn først og fremst er barn. Hhbo mener at rådgivningen blant annet må ta opp følgende:


 • språk og kognitiv utvikling
 • tidlig språkstimulering
 • bimodal tospråklighet
 • ulike valgmuligheter med hensyn til barnehage og skole
 • rettigheter innenfor opplæringsloven
 • kurstilbud for foreldre og barnets nettverk