Bli medlem

Vi har barn og ungdom i fokus


Hhbo er en medlemsbasert interesseorganisasjon som har til formål å bidra til at hørselshemmede barn og unges rettigheter blir ivaretatt. 

 

Hhbo skal arbeide for at nettverket rundt barn og unge blir best mulig. Familie, venner og andre nærpersoner er viktige. Derfor ønsker vi også å skape møteplasser for disse.


Bli medlem

 
 
 
 
 
Ordinært medlemskap
Familiemedlemskap*
Støttemedlemskap
 
Forelder til hørselshemmet barn
Hørselshemmet barn/ungdom
Familie til hørselshemmet barn eller ungdom
Nettverksmedlem til hørselshemmet barn eller ungdom
Ønsker å støtte Hhbo's arbeid
Annet* (se informasjon til høyre på siden)
 
 
 
 

Du kan velge mellom tre ulike medlemskap hos Hhbo; ordinært medlemskap, familiemedlemskap eller støttemedlemskap.


PRIS UT 2020:

150 kr for ordinært medlemsskap


Ordinært medlemskap: 300 kr

Familiemedlemskap: 100 kr pr familiemedlem (knyttet til et ordinært medlem).

Støttemedlemskap: Min. 100 kr

*Familiemedlemskap: Skriv tilknyttet hovedmedlem, navn på alle familiemedlemmer, adresse og fødselsår i meldingsfeltet.