Medlemsside

Medlemsside


Denne gir deg smakebiter og fører deg videre til vår lukkede medlemsside: http://medlemsside.hhbo.no/#home

Denne siden er kun for medlemmer av Hhbo, og er passordbeskyttet.


Juristen svarer

Vi får mange spørsmål når det gjelder rettigheter, eller manglende rettigheter, rundt hørselshemmede barn. Dette ønsker vi å hjelpe til med. Derfor setter vi nå i gang med en fast spalte, ”Juristen svarer”.


Hvem er så denne juristen? Vi er så heldige å ha med oss Marte Eidsand Kjørven på laget. Hun er mamma til en hørselshemmet datter med høreapparater, som går i Voldsløkka barnehage i Oslo . Marte er utdannet jurist. I slutten av august avsluttet hun sin doktoravhandling, og hun jobber nå i lovavdelingen i justisdepartementet. Marte har full kontroll på rettighetene til hørselshemmede barn, og bedre fagperson finnes ikke!


Har du spørsmål vedrørende rettigheter rundt ditt hørselshemmede barn? Send mail til post@hhbo.no. Emne: ”Juristen svarer”.

Hemmelig diskusjonsgruppe

En av våre medlemsfordeler er deltagelse i hemmelig diskusjonsgruppe på Facebook. Så fort du har betalt blir du lagt til i diskusjonsgruppen om du ønsker det.


Du får informasjon, og mulighet til å være med i denne gruppa ved betaling av kontingent. Ta kontat emed medlem@hhbo.no ved spørsmål.
Juristen svarer

"Hvilke plikter har skolen når tegnspråklærer er syk eller sier opp, når eleven har vedtak på §2-6?"


Dette svarer Marte på inne på vår lukkede medlemsside: http://medlemsside.hhbo.no/#home

Vervekampanje

Vi har passert 100 medlemmer. Vi er veldig glade og takknemlige for dette - men vi ønsker oss enda flere medlemmer, ordinære medlemmer, familiemedlemmer og støttemedlemmer. Hver enkelt person teller. Derfor sparker vi i gang VERVEKAMPANJE.


Regler:

1. Den som verver flest medlemmer frem til vi passerer 300 medlemmer vinner gratis medlemskap for seg og sin familie (samme bostedsadresse) i 2017

2. For å bli registrert som medlem bruk skjemaet «Bli medlem» på http:/hhbo.no

3. Alle som er medlemmer kan verve nye medlemmer - vi teller også med nyinnmelding fra og med nå, oppgi at du er med i vervekampanjen i meldingsfeltet

4. Når du verver nye medlemmer må det komme tydelig frem hvem som er verver i meldingsfeltet.

5. Dersom noen melder seg inn etter å ha blitt vervet må vedkommende passe på å gi beskjed om hvem som har vervet i meldingsfeltet.


Klarer vi 300 medlemmer før nyttår? Bli med og få flere med!


Her kan du melde deg inn.