Aina

Aina Therese Fossum


Kreativ ansvarlig


"Grensene for mitt språk er grensene for min verden."

Ludvig Wittgenstein

Jeg er opptatt av at alle hørselshemmede barn skal få tilgang til språk og likeverdig opplæring, som legger grunnlaget for et fullverdig og godt liv. Språk er grunnlaget for læring og utvikling. Språk er adgangsbilletten til livet. Derfor er tidlig innsats og opplæringstilbudet til barn i førskolealder min hjertesak. Alle barn har rett til å bli involvert i egne liv. Tidlig innsats må tas på alvor. Barna må gis valgmuligheter. Slik tar vi barna på alvor.


Årsaken til mitt engasjement innen hørsels- og språkfeltet er min datter, Mathea, på 10 år som ble døv etter en hjernehinnebetennelse da hun var 11 mnd gammel. Hun fikk ci på toårsdagen sin. Målet vårt har hele tiden vært å gi vår datter så mange valgmuligheter som mulig. De samme mulighetene som våre to hørende sønner, Jakob og Petter. Målene er de samme, det er veiene som er forskjellig. Mathea gikk i ordinær barnehage og startet skolegangen sin integrert i nærskolen. I 2014 valgte vi å flytte til Oslo for at Mathea skulle få fortsette skolegangen sin på Vetland skole for hørselshemmede.


Jeg er takknemlig for alle mulighetene hørselshemmede barn har tilgang til, alt fra hørselstekniske hjelpemidler til språkopplæring. Målet er at Hhbo skal bidra til at alle hørselshemmede barn skal få likeverdig tilgang til dette. For slik er det dessverre ikke i dag.


Jeg har stor respekt for at de valgene foreldre tar er på vegne av våre barn. Valgene vi tar legger grunnlaget for resten av våre barns liv. I Hhbo ønsker jeg å bruke erfaringene mine til å gjøre veien lettere for barna som kommer bak. Jeg ønsker at at hørselshemmede barn først og fremst skal få være barn. Det er vi voksnes ansvar.


Til daglig jobber jeg som kontaktlærer på Oppsal skole i Oslo. Oppsal er tvillingskole med Vetland skole for hørselshemmede. Tidligere har jeg jobbet i ungdomsskolen, to år som tegnspråklærer og som oppvekstkonsulent i Norges Døveforbund. Jeg har vært engasjert i interessepolitisk arbeid siden 2009, både i Cohleaklubben og Foreldre- og oppvekstutvalget til Norges Døveforbund. Gjennom jobben, og som frivillig, har jeg sittet i flere utvalg og råd vedrørende hørselsfeltet. I tillegg til mine erfaringer som mamma til et hørselshemmet barn har dette vært med på å skaffe meg god innsikt og kompetanse når det gjelder opplæring og oppvekst for hørselshemmede barn. Det siste året har jeg også vært delaktig i et prosjekt i Georgia i regi av Kunnskapsdepartementet. Et prosjekt som har som mål å bedre opplæringen til barn og unge med hørselshemminger i det georgiske utdanningssystemet. Musikk er en viktig del av hverdagen i vår familie. Også for min døve datter. Derfor har jeg også satt i gang Poptegn. Et frivillig prosjekt som initierer kultur på og med norsk tegnspråk rettet mot barn og unge. Poptegn har blant andre samarbeid med Miniøya for å tilgjengeliggjøre deler av barnefestivalen på tegnspråk. Jeg er også politisk aktiv, og sitter i oppvekstkomiteen i min bydel. Barnehage- og skolepolitikk engasjerer meg i betydelig grad.


Jeg håper mitt engasjement i Hhbo kan bidra til bedre oppvekst- og opplæringsvilkår for hørselshemmede barn - fordi hørselshemmede barn først og fremst er barn.