Bente

Bente Lundberg


Økonomi- og medlemsansvarlig


"Å gi et barn selvtillit er den fornemste av alle foreldreoppdrag."

Karsten Isachsen

Jeg ønsker at barn skal få være barn, og at hørselshemmede barn får de samme mulighetene til deltagelse i alle situasjoner som alle andre barn.  Dette krever at kompetansen om hørselshemming må økes og tas inn i alle pedagogiske utdannelser, slik at tilrettelegging og inkludering blir sikret både i barnehage og skole for våre barn. Gjennom økt kunnskap får våre barn en god sosial plattform som sikrer dem inn i voksenlivet.Jeg er alenemamma til Tindra (2009) som er døv, hun fikk CI da hun var 3 år. Å få et hørselshemmet barn ble starten på en vei som var ukjent for meg, og jeg begynte fort å søke informasjon for at hun skulle få de beste forutsetningene for et godt og inkludert liv. For meg var det viktig med språk, fordi språk er nøkkelen til samhandling med andre. Vi bruker både tegnspråk, norsk med tegnstøtte og norsk hjemme og når vi er ute, alt avhengig av situasjon. Det viktigste er at vi får kommunisert og gitt uttrykk for hva vi ønsker å si - uavhengig av språkkode.


Jeg har gjennom årene samlet erfaringer som jeg ønsker å dele og bruke i arbeidet for Hhbo. Jeg har erfart at et foreldrenettverk er uvurderlig, også for barna er nettverk viktig. Det at barn skal få være barn, og å få lov til å vokse seg til selvstendige individer og føle seg inkludert er både et foreldreansvar og et samfunnsansvar. Vi bor i Oslo og Tindra har fått god hjelp fra den dagen det ble konstatert hørselstap. Den hjelpen og forståelsen vi har fått vet jeg at ikke alle får rundt om i de ulike kommunene. Jeg ønsker å jobbe for at alle hørselshemmede barn får de samme mulighetene for inkludering i barnehage og skole, uavhengig av hvor de bor og hvilke valg som tas vedr språk og høretekniske hjelpemidler. Våre barn skal ha de samme rettighetene og mulighetene som hørende barn - uten at hver enkelt forelder skal måtte stå på barrikadene for å kjempe de samme kampene rundt om i vårt langstrakte land.


Jeg har tidligere vært både styremedlem og leder i Enestående Adoptanters Forening, og har gjennom det engasjementet fått innsikt i og erfaring med organisasjonsarbeid, politisk arbeid, høringssvar og samarbeid med beslektede organisasjoner. Til daglig jobber jeg som ansvarlig for prosesser og kompetanse i prosjektlederavdelingen i Telenor Global Shared Services, og tar med meg en strukturert tilnærming til jobb for å sikre at vi fokuserer på det viktigste først.


Jeg håper mitt engasjement i Hhbo kan bidra til bedre oppvekst- og opplæringsvilkår for hørselshemmede barn - fordi hørselshemmede barn først og fremst er barn.