Tegnspråk for søsken


Tegnspråk for søsken


Tegnspråk som fag i skolen • Søskenopplæringstilbud hos Statped


Tegnspråkopplæringstilbud for søsken har vært, og kommer fortsatt til å være, en av Hhbo's viktigste saker. Vårt mål er at tegnspråk skal bli et fag i skolen tilgjengelig for alle som ønsker å lære språket. Vi ønsker også at alle søsken i hele landet skal få være med og få opplæringstilbud i tegnspråk når foreldre er på "Se mitt språk" og det hørselshemmede barnet er på deltidsopplæring. Vi jobber kontinuerlig med dette. På denne siden holder vi deg oppdatert på det som skjer i denne saken.

Søskentilbudet i Statpeds regioner.


Hhbo følger opp denne saken tett. Det er svært vktig for oss at beslutningene til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen blir fulgt og satt ut i handling av Statped. Ingen barn har tid å miste. Vi sendte derfor et oppfølgingsbrev til ministeren med spørsmål om veien videre. Vårt brev og ministeren svar kan du lese under.Kjære kongen!


For mange barn er kongen den viktigste sjefen i landet. Det var derfor naturlig å henvende seg til hans majestet kong Harald når livsviktig tilbud som tegsnpråkopplæring sto på spill for søsken i Statpeds region sørøst. Hhbo fikk inn en stor bunke brev med flotte tegninger som ble videresendt slottet. Her kan du se noen av brevene som kongen fikk.


Barn har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem. Veldig bra at både hørselshemmede og hørende barn benyttet sine rettigheter i denne viktige saken.

"Det er viktig å stille mange spørsmål når det er ting man lurer på, så det trenger du ikke å be om unnskyldning for.” - kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen


Dette svarte blant annet kunnskapsministeren en bror som har en hørselshemmet søster. Han sendte brev til ministeren ifm vår kampanje for opprettholdelse og utvidelse av søskentilbud. Ministeren viser i sitt svar at han som øverste sjef lytter, forstår, tar barna på alvor og tar beslutninger som er til barns beste. Svaret hans er tydelig og skaper trygghet.


Ministeren forklarer hva Statped skal gjøre. Til høsten skal de ha klar en plan for tilbud til blant andre søsken og barn av hørselshemmede.


Kunnskapsministeren selv skal se på mulighetene for at også hørende skal få tegnspråkopplæring på skolen. Hhbo skrev i sitt følgebrev da vi sendte inn underskriftskampanjen for tegnspråkopplæring i skolen: ”Barn har som kjent ingen tid å miste. Det skal være unødvendig å gjøre innlysende opplæringstilbud og familiepolitikk som dette til valgmat.”


Mens vi heier på at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen får dette på plass, kan du lese det nydelige brevet til broren, og det tydelige brevet til ministeren.