Hhbo – for alle barn og ungdommer med hørselshemming, deres foreldre og nettverk

Hhbo engasjerer seg i hverdagen til barna og ungdommene gjennom

  • møteplasser og nettverksbygging
  • medvirkning og engasjement
  • interessepolitikk og rettigheter

Barnekonvensjonen er organisasjonens grunnlagsdokument. Alle avgjørelser tas til barn og unges beste.

Fordi barn med hørselshemming først og fremst er barn, uavhengig av

  • språkkode
  • graden av hørselstap
  • ulike typer høreapparat