Ungdom

Vi heier på ungdom som har lyst til å engasjere seg politisk eller for en sak. Er du en av dem? Vi setter stor pris på om du kontakter oss! Eller er det noe du lurer på, ønsker hjelp til i din skolehverdag? Rettigheter du ikke får oppfylt? Kontakt oss! Vi vil gjerne hjelpe!

Vi i Hhbo setter dere som er barn og ungdommer først. Når vi skriver «likestilte uavhengig av språkkode», betyr det at vi ikke rangerer språk. Noen ser på seg selv som mest norsk talespråklige, andre som mest norsk tegnspråklige og andre igjen identifiserer seg med både norsk tale- og tegnspråk. Det vi er opptatt av, er at du først og fremst er deg selv og skal bli møtt som den unike personen nettopp du er!

FN og rettigheter for barn og ungdom

Gode samtaler – ungdomstreff 2020. (Foto: Lene Bergersen)

Barn og ungdommer har rettigheter, både gjennom FN´s barnekonvensjon og gjennom det norske lovverket. Barneombudet som jobber  for alle barn og ungdommer i Norge, har en nyttig  oversikt over hvilke rettigheter det er lurt å kjenne til. https://www.ung.no/demokrati-og-valg/51_Barnekonvensjonen.html

I tillegg til barnekonvensjonen har barn og ungdommer med hørselshemming rettigheter etter FN-konvensjonen som retter seg mot mennesker med nedsatt funksjonsevne. Forkortet kalles disse rettighetene CRPD, som står for “Convention on the Rights of Persons with Disabilities”. Norge har anerkjent disse rettighetene. Det som er dumt, er at Norge likevel ikke har tilpasset de norske lovene til CRPD. Dermed får ikke CRPD en like stor betydning i Norge, som vi ønsker oss. Det blir som å si at ja vi er enige i at disse rettighetene er gode å ha, men vi trenger ikke å følge dem. 

At CRPD blir tatt inn i norsk lov er veldig viktig sak å jobbe for. Ofte er det slik at når barn og ungdommer henvender seg til politikere, blir saken tatt mere alvorlig. 

Vil du vite mer om CRPD, kan du f.eks lese her: https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/Hva_er_radet_for_personer_med_funksjonsnedsettelse/hva_er_crpd/

Tegnspråkappen TOLEIO tegnspråk

Har du lyst til å lære deg tegnspråk, eller kanskje du kjenner noen? Appen Toleio tegnspråk gir deg et morsomt og effektiv språkkurs vil ofte anbefaler! Les mer om Toleio her:

Toleio

Videregående skole – valg og veiledning

Det er mange videregående skoler og linjer å velge mellom. Noen få av disse har kompetanse på undervisning av elever med hørselshemming. Det er derfor viktig å kjenne til hvilke rettigheter i opplæringsloven som gjelder i videregående skole. 

Er du ungdom med nedsatt hørsel, kan du be PPT søke rådgiviningstjenester fra Statped ved overgang til videregående skole. Det kan være lurt dersom du velger en videregående skole uten kompetanse på hørsel og tilrettelegging.  Da kan dere få hjelp og råd om nødvendig tilrettelegging, rettigheter til tegnspråktolk osv. Om du velger yrkesfag og skal i praksis og lære, kan det være aktuelt å be om rådgivning fra Statped for å få til et godt samarbeid med arbeidsstedet. Her er noen innspill til noe av det som er viktig å planlegge for ved overgang til videregående skole: Tegnspråkopplæring på videregående skole | statped.no

Ungdomstreff

Hhbo arrangerer ungdomstreff en gang i året! Som medlem vil du få tilbud om gratis ungdomstreff der vi treffes og er sosiale, blir kjent med andre barn og unge med hørselsnedsettelser, deler opplevelser og lærer nye, spennende ting! Vil du vite mer? Kontakt oss på post@hhbo.no