Styret

Konstituert styreleder Hilde Holtsmark

Hilde var med å  grunnlegge Hhbo i 2016. Hun ønsket en interesseorganisasjon som fokuserte på barn og ungdommer med hørselshemming – deres rett til inkludering og medborgerskap. 

Hilde har selv en tegnspråklig, hørselshemmet datter. Hun og ektefellen Jørgen forteller om noen erfaringer de har gjort som foreldre til barn med hørselshemming i blogginnlegg for Hhbo “Å anerkjenne foreldrenes sorg er en del av tidlig innsats” (hhbo.no) og i leserinnlegg til Det norske legetidsskrift https://tidsskriftet.no/2009/03/personlige-opplevelser/kostbare-erfaringer-vart-dove-barn.

Ønsker du kontakt med Hilde, send mail: hilde@hhbo.no

Økonomi- og medlemsansvarlig Bente Lundberg

Alle barn skal ha mulighet til mestring, inkludering og ha et likeverdig tilbud som jevnaldrende, uansett. Bente har en datter som er døv, med ci.  Med det kom det ekstra engasjementet for hørselshemmede barn og ønsket om en organisasjon som fokuserer på barn og unge med ulike hørselsnedsettelser. Bente er en av grunnleggerne av Hhbo, og har også et sterkt ønske om å bidra med erfaring som forelder til foreldre som kommer etter i løypa.

Ønsker du å komme i kontakt med Bente, send mail: bente@hhbo.no

Styremedlem Monica Aarud

Monica, bosatt i Larvik i familie på fire, brenner for at alle med hørselsproblematikk skal få riktig tilrettelegging i barnehage og skole. Det uavhengig av tegnspråk, hørselstap eller ikke. Hun har en voksen datter, som er hørende, og en snart voksen sønn (Kasper), som er tunghørt, med ci og høreapparat. Kasper er tospråklig og bytter mellom norsk og norsk tegnspråk. Monica har fulgt «Se mitt språk», men har fortsatt mye og lære, og synes derfor hun er heldig som jobber på Signo skole og kompetansesenter, hvor det er et tospråklig miljø. Hun har i mange år vært aktiv i HLF Vestfold og Telemark foreldrelag.

Ønsker du å komme i kontakt med Monica Aarud, send mail: monicaar@hhbo.no

Eventansvarlig Monica Thorsen

Monica brenner for at det ikke skal være foreldrenes kamp for sitt barn som avgjør om barnet får den hjelpen de har krav på og trenger.

Monica har tidligere vært engasjert i  Cochleaklubben og har jobbet i Cochlear. Herfra har hun et stort kontaktnett. Som eventansvarlig har Monica ansvar for å komme opp med idéer og gjennomføre treff og eventer. I tillegg til at hun er den som skaffer Hhbo medlemsfordeler. 

Selv har Monica en datter med hørselshemming/ci, som er flerspråklig, med blant annet norsk og norsk tegnspråk.

Ønsker du å komme i kontakt med Monica, send mail: monica@hhbo.no

Pedagogisk ansvarlig Anna Lena Veum

Anna Lena drømmer om at samfunnets holdninger til tegnspråk skal endres, og at det skal bli et tilgjengelig språk  for alle i barnehage og skole. Hun er selv barnehagepedagog, opprinnelig fra Sverige, og er mor til to barn, Nora og Oscar. Nora er døv og har ci,  er tospråklig med norsk og tegnspråk. Anna Lena deler gjerne sine erfaringer som mor til barn med ci med andre foreldre. 

Ønsker du å komme i kontakt med Anna Lena, send mail: annalena@hhbo.no

Vararepresentant og ungdomsansvarlig Amalie Lofthaug

Amalie Lofthaug er opptatt av å få barn og ungdom interessert i å lære tegnspråk og å få dette inn som fag i grunnskolen. I Hhbo har Amalie et hovedansvar for å følge opp de sosiale mediene, Instagram og Snapchat, samt være kontaktperson for ungdom. Hun er selv storesøster til en tegnspråklig jente. Amalie er sykepleierstudent, og har vært med i Hhbo siden vi ble grunnlagt, og satt da som representant i vårt barne- og ungdomspanel.

Ønsker du å komme i kontakt med Amalie, send mail: amalie@hhbo.no