Styret

Styreleder Monica Thorsen

Monica brenner for at det ikke skal være foreldrenes kamp for sitt barn som avgjør om barnet får den hjelpen de har krav på og trenger.

Monica har tidligere vært engasjert i  Cochleaklubben og har jobbet i Cochlear. Herfra har hun et stort kontaktnett. Som eventansvarlig har Monica ansvar for å komme opp med idéer og gjennomføre treff og eventer. I tillegg til at hun er den som skaffer Hhbo medlemsfordeler. 

Selv har Monica en datter med hørselshemming/ci, som er flerspråklig, med blant annet norsk og norsk tegnspråk.

Ønsker du å komme i kontakt med Monica, send mail: monica@hhbo.no

Styremedlem Hilde Holtsmark

Hilde var med å  grunnlegge Hhbo i 2016. Hun ønsket en interesseorganisasjon som fokuserte på barn og ungdommer med hørselshemming – deres rett til inkludering og medborgerskap. 

Hilde har selv en tegnspråklig, hørselshemmet datter. Hun og ektefellen Jørgen forteller om noen erfaringer de har gjort som foreldre til barn med hørselshemming i blogginnlegg for Hhbo “Å anerkjenne foreldrenes sorg er en del av tidlig innsats” (hhbo.no) og i leserinnlegg til Det norske legetidsskrift https://tidsskriftet.no/2009/03/personlige-opplevelser/kostbare-erfaringer-vart-dove-barn.

Ønsker du kontakt med Hilde, send mail: hilde@hhbo.no

Styremedlem og medlemsansvarlig Guro Gulin Kjellsen

Guro er mamma til en hørende gutt og en jente som er døv, med ci. Familien på fire er bosatt i Moss. Som mamma og som lærer i barneskolen, er hun opptatt av at alle barn skal kjenne mestring og inkludering. Barna skal få undervisning som utfordrer og utvikler dem, der de er. Hhbo er en organisasjon som kjemper for en bedre hverdag for alle barn med hørselsnedsettelser. Guro mener de sosiale arrangementene for barna og deres familier er viktige for å skape samhold og bidra til felles identitet, uavhengig om barna er tegnspråklige eller om de bruker talespråk. Guro deler gjerne sine erfaringer som mor til barn med særskilte opplæringsbehov. Hun bidrar også gjerne med innspill om pedagogisk tilrettelegging i barnehage og skole. 

Ønsker du kontakt med Guro, send mail: guro@hhbo.no

Styremedlem Kristin Mellemstuen

Kristin sitter i styret til Hhbo fordi hun ønsker å være med og gjøre en forskjell i den tegnspråklige verden. Hun har fire døtre. De tre eldste er voksne, og har flyttet hjemmefra. Yngstejenta, Kristiane, på 14 år, har Landau Kleffner syndrom, og er tospråklig – norsk og norsk tegnspråk. De to er bosatt på Elverum. Kristin vil blant annet delta i ulik brukerråd som Hhbo’s representant. 

Kristin deler gjerne sine erfaringer som mor til barn med særskilt opplæringsbehov med andre foreldre. 

Ønsker du kontakt med Kristin, send mail: kristin@hhbo.no

Styremedlem Lene Lilleskare Bergengen

Lene sitter i styret fordi hun ønsker å bidra til å dele informasjon og erfaring med andre foreldre som har barn med nedsatt hørsel. Å tilrettelegge for møteplasser med andre familier gir unike muligheter for å skape vennskap og dele erfaringer. Det er veldig viktig for hele familien.

Lene bor i Moelv i Innlandet med sin mann Stian og sine 2 gutter. Ett av barna er tospråklig, han bruker norsk tegnspråk og talespråk. Han er født med nedsatt hørsel og bruker høreapparat.

Hele familien lærer norsk tegnspråk.

Lene er utdannet vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk (<deltakelse og marginalisering>)

Hun er opptatt av at alle skal ha like muligheter uavhengig av hvor de bor. Barn med nedsatt hørsel skal ha lik tilgang til informasjon som alle andre.

Lene deler gjerne sine erfaringer i forhold til ulike kommunikasjonsstrategier og kommunikasjonsutfordringer i familien.

Ønsker du kontakt med Lene, send mail: lene@hhbo.no