Om oss

Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og ungdom med hørselshemming, deres familie og øvrige nettverk. 

Hhbo setter barn og unge først. Alle barn og ungdommer er velkomne, uavhengig av språkkode og tekniske hjelpemidler. 

Barnekonvensjonen er organisasjonens grunnlagsdokument. Alle avgjørelser tas til barn og unges beste og alle skal få si sin mening og bli hørt. Derfor har Hhbo etablert eget ungdomsting blant egne medlemmer, med mål om politisk kunnskap og engasjement.

Hhbo arrangerer flere treff gjennom året for barn og ungdom med hørselstap, deres foreldre og familie.