Om oss

Hørselshemmede barns organisasjon (Hhbo) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og ungdom med hørselshemming, deres familie og øvrige nettverk. 

Hhbo setter barn og unge først. Alle barn og ungdommer er velkomne, uavhengig av valgte språkkode/r. 

Barnekonvensjonen er organisasjonens grunnlagsdokument. Alle avgjørelser tas til barn og unges beste og alle skal få si sin mening og bli hørt. Derfor har Hhbo etablert eget ungdomsting blant egne medlemmer, med mål om politisk kunnskap og engasjement.

Hhbo arrangerer flere treff gjennom året for barn og ungdom med hørselstap, deres foreldre og familie.

Om nettsidene

Hhbo.no er i kontinuering utvikling, og vi ønsker oss tilbakemeldinger og forslag til innhold. Tanken bak nettsiden er at alle, barn, ungdom, foreldre og fagfolk skal finne informasjon som er nyttig. Selv om det kanskje ikke er barna selv som klikker seg inn på Hhbo’s fane «barn», håper vi at innholdet på denne siden kan bidra til hvordan vi forklarer barn om vanskelige spørsmål rundt lover og rettigheter. Dette gjelder også fanen «ungdom». Her håper vi selvsagt at ungdommer selv klikker seg inn. Vi ønsker å bygge sidene videre ut, og er takknemlige for tilbakemeldinger. Bloggen er for alle voksne, for fagfolk, foreldre, familie og venner, både som faglig påfyll, interessepolitikk og foreldreerfaringer.