Foreldrekontakter

Hhbo ønsker å skape nettverk med foreldrekontakter over hele landet. Sosiale arenaer der hele nettverket til alle hørselshemmede barn er velkomne.

Er du en mamma eller pappa til et barn eller ungdom med nedsatt hørsel og ønsker å dele dine erfaringer med andre, vil vi gjerne høre i fra deg. Send oss en mail om dette på post@hhbo.no. Sammen er vi sterke!

Hva vil det si? Jo, det betyr at du er den viktige personen som andre foreldre med spørsmål kan kontakte.

Dette handler om likepersonsarbeid. Det handler om å dele egne erfaringer videre. Til det beste for barna som kommer etter.