Foreldre

Foreldre som får vite at deres barn har nedsatt hørsel eller er døvt, har et stort informasjonsbehov. Vi i Hhbo er til for dere. Som organisasjon har vi også mulighet til å påvirke interessepolitiske beslutninger som angår deres barn med hørselshemming, barnas søsken og dere foreldre.

Ett eksempel: I 2017 organiserte Hhbo i samarbeide med medlemmer og støttespillere en kampanje «Skriv til kongen». Kampanjen omhandlet søskens mulighet til å lære tegnspråk samtidig som foreldre fulgte opplæringen «Se mitt språk» ved Statped. Dette ble en omfattende kampanje, som endte opp med en pressemelding fra daværende kunnskapsminister. Det ble informert om at Statped skulle gi søsken dette tilbudet. I dag leverer Statped tjenesten søskentilbud til barn i grunnskolealder mens foreldrene er på kurs.

Gjennom Hhbo kan du møte andre foreldre gjennom vår lukkede facebookgruppe, utveksle erfaringer og råd. Vi arrangerer også foreldre- og familietreff , og kan formidle foreldrekontakter.

Å ha rett er ikke alltid det samme som å rett.

Både barneloven og opplæringsloven er tydelige. Likevel viser det seg at foreldre til barn med hørselshemming før eller siden vil måtte bidra for å sikre at barnet får sine rettigheter til opplæring innfridd, i barnehagen så vel som i skolen. Vi i Hhbo har selv erfart dette, både personlig og gjennom organisasjonsarbeidet. Derfor har vi utarbeidet skriv om hvilke rettigheter barna har til tilrettelegging i barnehage og i skole. Disse kan være til hjelp når det butter hos PPT, hos barnehagestyrer eller rektor. Vårt mål er det samme som dere foreldres: barnets beste er ufravikelig.