Barn

Hva betyr det når vi skriver om Hhbo: «Barnekonvensjonen er organisasjonens grunnlagsdokument. Alle avgjørelser tas til barn og unges beste»?

Det betyr at vi voksne skal vite at når vi bestemmer noe, skal det være bra for deg som er barn. Det gjelder også om vi ber politikerne gjøre ting på en annen måte. Politikerne er de som bestemmer mye om hvordan ting skal være i Norge, i barnehage og på skole. Vi vil da be om at de gjør tingene på en sånn måte at det blir bedre for deg som er barn.

Av og til vil det være slik at du ikke er enige med oss voksne. Vi må bestemme noe du synes er dumt akkurat da. For eksempel kan det hende at mamma eller pappa bestemmer at du må legge deg om kvelden selv om du har lyst å være oppe lenger. Da er det fordi mamma og pappa har voksenerfaring og vet at det er bra for deg å sove nok. Det er slik at når mamma, pappa og andre voksenpersoner bestemmer ting, skal de vite at det er riktig for deg. Det er også veldig viktig at du vet at voksne ikke har lov til å gjøre ting som er dårlig for barn.

Spør oss om det du lurer på!

Er du barn og har spørsmål til oss i Hhbo, noe du lurer på i din skolehverdag eller på fritiden? Da kan du sende dem inn her, så skal vi prøve å svare deg. Det er viktig du ikke forteller veldig private ting om din helse i e-post. Da er det bedre å snakke med en voksen. Hvis du ikke vil snakke med mamma eller pappa, spør læreren din eller helsesykepleier på skolen din. Eller en annen voksen du stoler på. Mail adressen til Hhbo: post@hhbo.no

(Hhbo følger regler for behandling av personsensitiv informasjon, GDPR).

Aktuelle nettsider for deg?

Har du lyst til å lære tegnspråk? Eller har du lyst til at noen du kjenner skal gjøre det? Her er noen lenker til sider med morsomme spill og øvelser for deg:

Barnehage – erher.no

Grunnskole – erher.no

På denne nettsiden finner du informasjon om en morsom og nyttig telefonapp for tegnspråk: www.toleio.no

Spørsmål og svar om vanskelig ord og uttrykk

Spørsmål: Hva betyr opplæringsloven? 

Svar: Opplæringsloven er navnet på alle de reglene som som gjelder i skolen. Det er regler som forteller hva du og andre barn har krav på når du går på skolen. Hvis du lurer på noe mer, kan du spørre ved å sende mail til Hhbo.

Spørsmål: Hva er paragraf? 

Svar: Paragraf er ord som forteller at den teksten som kommer etterpå, er en viktig regel. Tegnet for paragraf ser slik ut §. Viktige regler heter lover, Hver lovregel har et sånt paragraftegn, §,  foran seg, sammen med et tall.  Ofte er det også sammen en bokstav, som f.eks. § 9a. Hvis du lurer på noe mer, kan du spørre ved å sende mail til Hhbo.

Spørsmål: hva er Barnekonvensjonen? 

Svar “Barnekonvensjonen” eller også kalt “FN´s barnekonvensjon er lover/regler for barn som veldig mange land i verden er enige om. De reglene forteller hva dere barn har rett til. For eksempel har dere rett til å si hva dere mener. Da skal voksne ta det på alvor. Voksne skal også alltid vite at det de gjør, er bra for dere. Hvis du lurer på noe mer, kan du spørre ved å sende mail til Hhbo.

Spørsmål: Hva betyr det at jeg har opplæring etter § 2.6 i opplæringsloven? 

Svar: Det betyr at du skal få opplæringen din i alle fag på tegnspråk, og at du skal lære tegnspråk som et eget fag. I praksis betyr det at du skal ha en tegnspråklærer i alle fag.

Vær en venn! Gi en klem! (Foto: Jørgen Borrebæk)