Bli medlem

  • Ordinært medlem: kr 300,- per år
  • Familemedlem: kr 100,- per år
  • Støttemedlem: kr 100,- per år  

Les om medlemsfordelene her