Voksne for barn

Av Bente Lundberg og Hilde Holtsmark

Det nytter å si fra! Fordi det finnes voksne for barn.

For få uker siden ble vi informert om et alvorlig budsjettkutt på Vetland skole. Vi la ut et opprop for skolen – som fikk en overveldende respons, 1 199 signaturer. Tusen takk til alle som bidro med å vise sin støtte ved å signere!

Det viste seg at budsjettkuttet allerede var fanget opp av Høyres skolepolitiske talsmann i Oslo, Mehmet Kaan Inan, som i mars hadde stilt spørsmålet til skolebyråd Inga Marte Torkildsen. Svaret hennes forklarte budsjettkutt med stykkprismodell, og at skolen hadde færre elever. (Stor avgangsklasse våren 2020, parallelt med få skolestartere høst 2020. Mehmet Kaan Inan vet selvsagt at en en liten skole ikke kan drives etter stykkprismodell, men trenger stabil økonomi. Samtidig kom det også tydelig støtte til saken fra Rødts gruppeleder i Oslo, Eivor Evenrud. Sammen klarte disse to voksne for barn-politikerne på kort tid å skape enighet i opposisjonen om tre millioner kroner i økt støtte til Vetland i revidert kommunebudsjett. Videre at det må utredes hensiktsmessig finansieringsmodell for skolen. Så langt, så fantastisk godt!

Nå begynner veien videre. Vetland er en skole med en liten elevgruppe på under 80 elever. Innenfor denne gruppen er det et stort mangfold. Alle har det til felles at de har undervisningsspråket sitt på tegnspråk. Alle har det til felles at det kreves både pedagogisk og audiopedagogiske kompetanse blant lærerne for at de skal få god undervisning. Mange har det til felles at de har ulike tilleggsutfordringer, som også krever høy kompetanse for individuelt tilpasset tilrettelegging og inkludering. Vi ser spent frem til å følge utviklingen videre