Å få vite at barnet ditt ikke hører

Ketil Vestrum Einarsen var med på å grunnlegge Hhbo. Han er far til Katarina og Felix.

Jeg husker den dagen da jeg forsto at Felix var døv. Jeg husker alt ved den dagen. Jeg husker at jeg var så ivrig etter å få det riktige svaret på hørselstestene de gjennomførte på Rikshospitalet, at jeg brøt en norsk lov og ringte til samboeren min mens jeg kjørte bil. Jeg trodde fortsatt på alle i helsevesenet. De sa «han er for liten til at testen fungerer» eller «dette er tilfeldig».

Men de ga meg ikke det riktige svaret. Felix var døv. Jeg gikk ned i kjelleren. Rett og slett. Jeg hadde ikke møtt noen døve før: “Jeg er musiker. Hva gjør jeg nå?”

Fem år etterpå – og vi har en helt fantastisk gutt. Felix har utfordringer utover hørselhemmingen, men alt dette takler vi. Jeg ville løyet dersom jeg sa at dette har vært en lett vei å gå. Plutselig skulle vi forholde oss til både tegnspråk og audiopedagogiske tilpasninger rundt middagsbordet en helt vanlig tirsdagskveld, eller stille på ansvarsgruppemøter, møter med Rikshospitalet, møter med bydel eller PP-tjenesten, Ahus, legespesialister, audio-pedagog, spesialpedagog, logoped. Eller vi måtte kanskje krangle her og der med byråkrater? Kort sagt, det har gått mye møtetid på å være foreldre til Felix.

Og det er her Hhbo kommer inn i bildet. Slik jeg ser det, er Hhbo en organisasjon som er til for to ting:

1) At alle foreldre til hørselshemmede barn skal bruke tiden til det de skal bruke tiden sin på: Å være foreldre. 2) At det hørselshemmede barnet selv skal få gjøre det som er barns viktige jobb: Å leke og lære, å vokse til og bli den beste mulige versjonen av seg selv.

Mange kjemper kamper alene. Kanskje på hjemmebane, eller kanskje mot skolen, eller mot fagfolk som ikke forstår? Kanskje får ikke barnet deres tilgang på fagfolk med nødvendig kompetanse? Kanskje er ikke barnehage- eller skoledagen så bra som den skulle ha vært? La oss heller kjempe de kampene sammen! Vi, familiene med hørselshemmede barn, vi forstår hverandre. Vi vet hvor skoen trykker. Vi kan lære av hverandre og utveksle våre erfaringer. Og nå må vår stemme bli hørt av norske politikere!

Bli med oss videre, meld dere inn i en organisasjon som DERE kan være med og forme. En organisasjon som taler BARNAS sak. En organisasjon som jobber for DITT barn og DIN familie.